TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KUNOWSKIEJ
strona oficjalna

.:Wstęp:. .:Towarzystwo:. .:Działalność:. .:1% podatku:. .:Publikacje:. .:Linki:. .:Kontakt:.
Jak przekazać 1% dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej?

Rozpoczął się czas rozliczeń podatkowych. Do 30 kwietnia podatnicy mogą przekazać 1% podatku na konto wybranej organizacji o statusie organizacji pożytku publicznego. Taką organizacją jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej.

Co należy zrobić:

  1. Obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku. Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) w części zatytułowanej "Obliczenia zobowiązania podatkowego" znajdziemy rubrykę "Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego" (dla formularza PIT-36 jest to pozycja 179, dla PIT-37 - pozycja 111, dla PIT-28 - pozycja 103). Tutaj wpisujemy kwotę obliczonego 1%.

  2. Musimy udać się do banku lub na pocztę i tam dokonać wpłaty - w wysokości obliczonego 1% podatku - na konto Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej:

  Bank Spółdzielczy w Ostrowcu św.
  nr konta 04 8507 0004 2001 0052 3798 0001


     Na dowodzie wpłaty powinny być zawarte co najmniej następujące dane: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata. Pokwitowanie wpłaty należy zachować - w razie wezwania w celu wyjaśnień ze strony Urzędy Skarbowego.

  3. Wypełniony formularz PIT składamy w Urzędzie Skarbowym

     Uwaga: 1% wpłacamy na konto wybranej organizacji pożytku publicznego przed złożeniem zeznania podatkowego w Urzędzie Skarbowym.

     Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej realizuje zadania w zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, prowadzi działalność wydawniczą oraz zajmuje się renowacją zabytków kamieniarskich.

     Informacje na temat stowarzyszenia można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.tpzk.republika.pl oraz portalu organizacji pozarządowych bazy.ngo.pl/opp.


     Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej przygotowało broszury z niezbędnymi danymi i zasadami przekazywania 1% podatku. Dla tych osób, które chciałyby uzyskać dodatkowe informacje lub pomoc przy przekazaniu 1%, TPZK uruchamia dyżury w siedzibie stowarzyszenia (budynek Urzędu Miasta i Gminy, III piętro). Odbywać się będą w każdy piątek od marca do końca kwietnia w godzinach 14.00 - 15.00.
  Serdecznie zapraszamy.

  * * *

      Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przekazali 1% podatku dochodowego. W 2007 roku zebraliśmy rekordową sumę 4 333,70 zł. Zostaną one wykorzystane na działalność statutową TPZK, a w szczególności na renowację zabytków kamieniarskich.