TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KUNOWSKIEJ
strona oficjalna

.:Wstęp:. .:Towarzystwo:. .:Działalność:. .:1% podatku:. .:Publikacje:. .:Linki:. .:Kontakt:.


  Działalność TPZK w latach 2000- 2008 w skrócie:


  Publikacje:
  2001 r. - Zarys dziejów Kunowa nad Kamienną
  2002 r. - Rys Historyczny Nietuliska
  2002 r. - Kamieniarstwo w Kunowie
  2003 r. - wydanie kalendarza na rok 2004 pt. Szkolnictwo w Kunowie 1504-2004
  2004 r. - Starożytne "huty" żelaza w Kunowie
  2004 r. - 500- lecie Szkolnictwa w Gminie Kunów 1504-2004
  2005 r. - wydanie kart pocztowych dotyczacych Kunowa i regionu
  2006 r. - wydanie dwóch numerów publikacji regionalnej pt. "Ziemia Kunowska"
  2006 r. - powstanie strony internetowej TPZK: www.tpzk.republika.pl
  2007 r. - wydanie dwóch kolejnych numerów publikacji regionalnej pt. "Ziemia Kunowska"
  2008 r. - wydanie numeru 5-go publikacji regionalnej pt. "Ziemia Kunowska"

  Kwesty:
  2003 r. - Kwesta na rzecz konserwacji nagrobka Franciszka Fornalskiego
  2004 r. - Kwesta na rzecz konserwacji zabytków kamieniarskich
  2005 r. - Kwesta na renowację zabytków kamieniarskich na cmentarzu w Kunowie i renowację figury św. Jana Nepomucena
  2006 r. - Kwesta na rzecz konserwacji zabytków kamieniarskich
  2007 r. - Kwesta na rzecz renowacji nagrobka x. Jana Jopowicza z 1893 r.
  2008 r. - Kwesta na rzecz konserwacji zabytków kamieniarskich

  Konkursy plastyczne:
  2001- konkurs na logo TPZK - konkurs na Najładniejszą Choinkę, czyli dekorację choinkową wykonaną z materiałów ekologicznych
  2002- II edycja ,,Najpiękniejsza choinka ekologiczna'',
  2003- konkurs na wykonanie pracy malarskej o tematyce bożonarodzeniowej- III edycja,
  2004- IV edycji konkursu plastycznego na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową,
  2005- konkurs plastycznego na witraż bożonarodzeniowy- V edycja
  2006- VI edycja konkursu bożonarodzeniowego
  2007- VII edycja konkursu bożonarodzeniowego

  Imprezy i spotkania tematyczne:
  2002 - 19 października - spotkanie regionalnych środowisk kultury połączone z wycieczką. Wystawa fotograficzna p. Mirosława Radomskiego- Kamieniarstwo w Kunowie (zbiór fotografii dotyczący kamieniarstwa, a w szczególności Cmentarza w Kunowie).
  2003- 14 luty spotkanie tematyczne pt. Szkolnictwo w Kunowie.
  2004- 14 marca Debata o Unii Europejskiej- polskie szanse i obawy.
  2004- 28 kwietnia - spotkanie tematyczne ,,Osada produkcyjna w Kunowie i jej znaczenie dla badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim''
  2004- 9 października, spotkanie tematyczne,,Ziemia Kunowska w aspekcie parku kulturowego dorzecza Kamiennej''.
  2004- 11 grudnia - Uroczyste obchody 500- lecie Szkolnictwa w Gminie Kunów 1504-2004
  2007- odłonięcie pomnika w Kolonii Inwalidzkiej

  Konserwacja zabytków kamieniarskich:
  2004- konserwacja nagrobka Franciszka Fornalskiego na cmentarzu parafialnym w Kunowie,
  2005- konserwacja nagrobka rodziny Czerwińskich z 1822 r.
  - prace renowacyjne na cmentarzu w Kunowie- naprawa 3 nagrobków, wypoziomowanie płyt nagrobnych
  2006 - konserwacja figury św. Jana Nepomucena przy moście na rzece Kamiennej.

  Rzeźby ufundowane przez TPZK:
  2003- rzeźba Kamieniarza wykonana przez Eugeniusza Cierluka
  2004- rzeźba Ucznia wykonana przez Zbigniewa Skwirowskiego.


  * * *     Przedstawione poniżej informacje ilustrują szerzej działania podjęte i realizowane przez TPZK od roku 2001 do chwili obecnej.

  2001

  - Procedura rejestracyjna Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym ostatecznie zakończyła się 30 sierpnia 2001 roku. Spotkania odbywają się co miesiąc w ostatni czwartek od godz 15.30 do 18.00 w Bibliotece Miejsko-Gminnej w Kunowie.
  - TPZK posiada numer ewidencji NIP, REGON, konto w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. i pieczątkę.
  - Swoją działalność organizacja zaczęła od konkursu przeprowadzonego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na logo TPZK. Zwycięski znak zdobi od tej pory publikacje i dokumentację. Nagrody książkowe dla laureatów konkursu zostały zakupione ze środków UMiG Kunów.
  - W kwietniu 2001 roku TPZK zwróciło się z prośbą do Zarządu Miasta i Gminy Kunów o wykonanie tablic infornacyjnych - Miasto i Gmina Kunów wita/żegna i umieszczenie ich przy czterech trasach wjazdowych na teren Gminy Kunów.
  - Pierwsza własna publikacja otwierająca cykl folderów, to Zarys dziejów Kunowa nad Kamienną, którego autorem jest p. Ewa Golińska, a twórcą grafik p. Regina Domagała .
  - Towarzystwo propaguje również działalność artystyczną i idąc w tym kierunku zorganizowało konkurs dla szkół na Najładniejszą Choinkę, czyli dekorację choinkową wykonaną z materiałów ekologicznych. Odbył się on 13 grudniu 2001 roku, a tą najładniejszą okazała się być choinka uczniów PSP w Kunowie.

  2002

  - TPZK wydało folder pt. Rys Historyczny Nietuliska, autorstwa p. Sylwestra Chmielewskiego z rysunkami p. Reginy Domagały- 2 000 egz.
  - Ukazanie się publikacji - Kamieniarstwo w Kunowie- p. Ewy Golińskiej- 1000 egz. wraz ze zdjęciami p. Mirosława Radomskiego.
  - 19 października zorganizowano spotkanie regionalnych środowisk kultury połączone z wycieczką. Uczestniczyli w nim przedstawiciele towarzystw z terenu powiatu ostrowieckiego.
  - Wystawa fotograficzna p. Mirosława Radomskiego- Kamieniarstwo w Kunowie (zbiór fotografii dotyczący kamieniarstwa, a w szczególności Cmentarza w Kunowie).
  - Świąteczny Konkurs plastyczny - II edycja ,,Najpiękniejsza choinka ekologiczna''-grudzień 2002 brało w niej udział 6 szkół. Zwycięska choinka została wykonana w PSP w Wymysłowie.
  - Pani Aldona Karkocha mieszkanka Prawęcina po naszym prasowym apelu przekazała pamiątki rodzinne na rzecz TPZK.

  2003

  - 14 luty 2003 roku spotkanie tematyczne pt. Szkolnictwo w Kunowie. Wystąpienia przygotowali p. Wanda Wesołowska, Maria Piątkowska, Maria Pająk ( w jej imieniu wystąpiła p. Marta Gilewska), Ida Nowakowska- Łapa i Szymon Pająk.
  - Z inicjatywy TPZK i przy współudziale Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana odbyła się 14 marca 2003 roku Debata o Unii Europejskiej- polskie szanse i obawy. Zaproszonymi gośćmi byli minister Janusz Onyszkiewicz i Bartłomiej Nowak z Centrum Stosunków Międzynarodowych, Rafał Rowiński z Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana. Zorganizowanie debaty było ogromnym przedsięwzięciem i sprawdzianem dla członków TPZK. Czynnie w prace nad debatą zaangażowanych było 30 osób. Zainteresowanie nią było ogromne. Uczestniczyło w niej ponad 300 osób. Można ją określić mianem burzliwej, ale chyba najważniejsze jest, że była ona otwarta dla wszystkich i istniała możliwość przedstawienia swoich opinii.
  - Towarzystwo w swoich działaniach stara się propagować Kunów i okolice jako centrum dawnego kiemieniarstwa i temu celowi ma służyć wystawienie rzeźby jaką stworzył w darze dla społeczeństwa p. Eugeniusz Cierluk. Przedstawia ona kamieniarza trzymającego w dłoni narzędzia, a u jego stóp znajduje się herb Kunowa. Odsłonięcie rzeźby z odpowiednią oprawą muzyczną Orkiestry Dętej odbyło się 29 czerwca . Została ona usytuowana przed budynkiem Biblioteki- Miejsko Gminnej w Kunowie.
  - Kolejne spotkanie tematyczne odbyło się 9 października, a zatytułowane było ,,Ziemia Kunowska w aspekcie parku kulturowego dorzecza Kamiennej''. Autorem prelekcji był prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej p. Zbigniew Pękala. Przybyło na nie wielu członków TPZK i osób zainteresowanych tym tematem.
  - W dniu 1 listopada 2003 r. odbyła się kwesta na rzecz konserwacji nagrobka Franciszka Fornalskiego znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Kunowie. W zbieraniu datków pomagała członkom TPZK młodzież z Zespołu Szkół w Kunowie. Zgromadzono kwotę 750,- zł.
  - Druk kalendarza na rok 2004 pt. Szkolnictwo w Kunowie 1504-2004. Zdjęcia wykonane przez p. Mirosława Radomskiego przedstawiają wszystkie placówki szkolne w gminie Kunów. Publikacja wzbudziła duże zainteresowanie i w krótkim czasie cały nakład - 500 egz. został rozprowadzony.
  - Świąteczny konkurs plastyczny- w grudniu 2003 r. - trzecia edycja. Tym razem wprowadzono do regulaminu pewne zmiany. Polegały one na rozszerzeniu jego zasięgu na szkoły sąsiadujące z Gminą Kunów oraz włączono do konkursu indywidualne prace uczniowie, a nie jak dotychczas była prace zespołowe. Przedmiotem oceny była praca malarska o tematyce bożonarodzeniowej. W konkursie brało udział 10 szkół i wpłynęło ponad 100 prac.
  - 16 grudnia 2003 roku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu świątecznego, które jednocześnie było promocją kalendarza Szkolnictwo w Kunowie 1504-2004.

  2004

  - 28 kwietnia 2004 r.- spotkanie tematyczne ,,Osada produkcyjna w Kunowie i jej znaczenie dla badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim'' dr Szymona Orzechowskiego.
  - Czerwiec TPZK otrzymuje status organizacji pożytku publicznego
  - Uzyskanie od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji na konserwację nagrobka Franciszka Fornalskiego
  - Wydanie folderu pt. Starożytne ,,huty'' żelaza w Kunowie autorstwa dr Szymona Orzechowskiego
  - Konserwacja nagrobka Franciszka Fornalskiego na cmentarzu parafialnym w Kunowie- wrzesień
  - Rozebranie figury św. Jana Nepomucena (za zgodą Konserwatora Zabytków)- wrzesień
  - 31 października- 1 listopada Kwesta na rzecz konserwacji zabytków kamieniarskich. Wraz z członkami TPZK kwestowała młodzież z Zespołu Szkół w Kunowie. Zebrano kwotę 1198 zł
  - Druk publikacji 500- lecie Szkolnictwa w Gminie Kunów 1504-2004
  - Ogłoszenie IV edycji Świątecznego Konkursu plastycznego
  - 11 grudnia 2004 r. - Organizacja uroczystych obchodów 500- lecie Szkolnictwa w Gminie Kunów 1504-2004, organizacja wystawy dotyczącej szkolnictwa
  - Ufundowanie przez TPZK rzeźby Ucznia wykonanej przez p. Skwirowskiego; uroczyste odsłonięcie odbyło się 11 grudnia 2004 r. podczas obchodów 500- lecie Szkolnictwa w Gminie Kunów 1504-2004

  2005

  - 11.01- rozstrzygniecie IV edycji konkursu plastycznego na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową - przeprowadzenie akcji Przekaż 1% podatku na rzecz ratowania zabytków kamieniarskich- na konto TPZK wpłynęło 3.119,09 złotych
  - czerwiec- wydanie kart pocztowych o tematyce regionalnej- 8 sztuk- nakład 8 tys.
  - lipiec- sierpień, prace renowacyjne na cmentarzu w Kunowie- naprawa 3 nagrobków, wypoziomowanie płyt nagrobnych
  - renowacja nagrobka rodziny Czerwińskich z 1822 r.- sierpień-wrzesień
  - 30 października i 1 listopada kwesta na renowację zabytków kamieniarskich na cmentarzu w Kunowie i renowcję figury św. Jana Nepomucena- zebrano sumę 1746 zł
  - Wpisanie do rejstru zabytków figury św. Jana Nepomucena ( znajdujacej się przy moście w Kunowie)
  - Przeprowadzenie inwentaryzacji zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Kunowie
  - listopad- ogłoszenie konkursu plastycznego na witraż bożonarodzeniowy- V edycja
  - 28 grudnia 2005 r. Spotkanie z okazji 5- lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej, Podsumowanie V edycji Bożonarodzeniowego konkursu plastycznego, Zabytki Cmentarza Parafialnego w Kunowie- prezentacja multimedialna

  2006

  - konserwacja figury św. Jana Nepomucena przy moście na rzece Kamiennej
  - wydanie dwóch numerów publikacji regionalnej pt. "Ziemia Kunowska"
  - 1 listopada - publiczna kwesta na rzecz renowacji zabytków kamieniarskich
  - uruchomienie oficjalnej strony internetowej Towarzystwa pod adresem
     www.tpzk.republika.pl
  - 28 grudnia - rozstrzygnięcie VI Bożonarodzeniowego konkursu plastycznego i podsumowanie roku (szczegóły dalej)


     Cały czas towarzystwo zajmuje się:
  - archiwizacją wycinków prasowych do tyczących towarzystwa i regionu
  - prowadzi kronikę TPZK
  - inwentaryzuje zabytki kultury materialnej i przyrodniczej
  - dokumentacją fotograficzną zabytków
  - katalogowaniem prac magisterskich, publikacji i książek o Kunowie i całym regionie.

     Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i wsparciu osób oraz instytucji zaiteresowanych regionem i jego zabytkami. W 2005 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej obchodzi 5- lecie swojej działalności. Nie oceniać nam czy dużo osiagnęliśmy czy mało, tego rodzaju podsumowania dokonają inni, ale chyba najważniejsze jest, to że działamy i trwamy mimo nawału procedur i prac biurowych, potrafimy się mobilizować i działać. Każdy sukces jest trwałą pamiatką po nas, tych którzy próbują pracować dla społeczności regionu.
     Naszą działalnością chcemy zaiteresować młodych i usatyswakcjonować starszych, pokazać, że warto coś robić i pozostawiać ślad dla potomnych. Pięć lat już za nami, a ile jeszcze przed nami … pracy.
     Dziękujemy Wszystkim członkom Towarzystwa i sympatykom za pomoc, współpracę, bezcenne rady, wsparcie, zaangażowanie i bezinteresowną pracę.

  Ida Nowakowska-Łapa
  prezes TPZK


* * *11 grudnia 2004 r. - Obchody 500- lecia Szkolnictwa w Gminie Kunów
- odsłonięcie pomnika Ucznia dłuta Zbigniewa Skwirowskiego
- wydanie publikacji 1504-2004 500- lecie szkolnictwa w Gminie Kunów
- organizacja wystawy dotyczącej szkolnictwa14 marca 2003 r. - Debata o Unii Europejskiej - "Polskie szansy i obawy"2005 r. - III kwesta na rzecz ratowania zabytków kamieniarskich2003 r. - pomnik Kamieniarza dłuta Eugeniusza Cierluka2004 r. - konserwacja zabytkowego nagrobka ułana Franciszka Fornalskiego herbu własnego. Więcej informacji TUTAJ.2005 r. - konserwacja nagrobka rodziny Czerwińskich z 1822 roku. Spoczywa tam pierwszy burmistrz miasta Kunowa z lat 1811-1822 Władysław Czerwiński.2006 r. - konserwacja zabytkowej figury Św. Jana Nepomucena z 1755 r. przy moście na rzece Kamiennej. Zdjęcie z lewej przed renowacją, z prawej po renowacji.2005 r. - Jak znikają zabytkowe tablice nagrobne na cmentarzu w Kunowie...Prace renowacyjne zabytkowych pomników na cmentarzu w Kunowie- lipiec-sierpień 2005 r.* * *
Podsumowanie roku 2006
* * *


PODSUMOWANIE ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
I PROMOCJA PUBLIKACJI
ZIEMIA KUNOWSKA


  28 grudnia 2006 r.

     Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej od sześciu lat jest organizatorem Bożonarodzeniowego konkursu plastycznego. W tym roku motywem konkursu była Interpretacja plastyczna kolędy. Prace konkursowe napłynęły z 11 szkół, a komisja konkursowa w składzie: Jolanta Chwałek dyrektor BWA- przewodnicząca, Teresa Łucka- twórca ludowy, Agnieszka Bęben- sekretarz konkursu stanęła przed wyzwaniem wybrania najciekawszych wykonanych zgodnie z regulaminem prac. Pierwsza nagroda przypadła pracy Kingi Wójcik z PSP w Stawie Kunowskiem, wykonana pod kierunkiem Marii Skiby. Drugie miejsce otrzymały prace Natalii Sieniek ( PSP Staw Kunowski) i Edyty Gilewskiej ( PSP Wymysłów), a trzecie Karoliny Piwarskiej ( PSP Brody Iłżeckie). Ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia dla Natalii Polak (PSP Waśniów), Konrada Dryi (PG w Kunowie), Klaudii Borkowskiej ( PG Krynki), Karola Stachuli (PSP Karczma Miłkowska), Joanny Sikorskiej (PSP Chocimiów), Klaudii Węgrzeckiej (PSP Chmielów), Kamila Pszoniaka ( PSP Janik), Daniela Janowskiego ( PSP Kunów).
     Podsumowanie konkursu połączone było z prezentacją nowej publikacji TPZK ZIEMIA KUNOWSKA. Jej pierwsze dwa numery ukazały się w 2006 roku. Publikacja ma charakter regionalny i zajmuje się historią, przyrodą, prezentuje archiwalia i stare fotografie. O nowym wydawnictwie opowiedziała Ida Nowakowska-Łapa, zaprezentowane zostały przez p. Szymona Pająka archiwalne zdjęcia Kunowa i jego okolic. Podziwiano piękną przyrodę powiatu ostrowieckiego oglądając film zrealizowany przez p. Bogusława Sępioła z Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody. Na temat ciekawej postaci Franciszka Fornalskiego swoją gawędę przedstawił jego potomny Jan Marian Bojarczak. Spotkanie umilił i rozweselił występ scholi Te Deum pod kierunkiem Donaty Kasińskiej. W spotkaniu uczestniczyli wicestarosta powiatu ostrowieckiego Andrzej Kryj, wiceburmistrz Kunowa Włodzimierz Szczałuba, sekretarz UMiG Kunów Deata Duda, przewodniczący rady miasta Roman Kowalski, panie i panowie radni Miasta i Gminy Kunów, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej Zbigniew Pękala oraz członkowie TPZK i mieszkańcy Kunowa.
  * * *
  Rok 2007
  * * *

  NOWY ZABYTEK ZIEMI KUNOWSKIEJ

     Dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod numerem A.9 Rzymsko-katolicki Cmentarz Parafialny w Kunowie.    W uzasadnieniu czytamy: "Cmentarz rzymskokatolicki założony w I poł. XIX w. wraz z zespołem zabytkowych nagrobków i starszym drzewostanem jest cennym dobrem kultury o wartościach artystycznych, estetycznych, ideowych i emocjonalnych. Jest miejscem historycznym będącym świadectwem życia pokoleń ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju miejscowości. Stanowi integralny element krajobrazu kulturowego Kunowa i okolicy".
  * * *

  23 maja 2007 roku część Kunowa ucierpiała w wyniku powodzi. Bardzo prosimy o wsparcie potrzebujących.
  Urząd Miasta i Gminy w Kunowie uruchomił konto:

  BS Ostrowiec
  52 8507 0004 2001 0016 3864 0004
  z dopiskiem: pomoc dla Gminy Kunów

  Informacji udziela Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie
  tel. 0-41 26 13 174


  * * *

      Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przekazali 1% podatku dochodowego. W 2007 roku zebraliśmy rekordową sumę 4 333,70 zł. Zostaną one wykorzystane na działalność statutową TPZK, a w szczególności na renowację zabytków kamieniarskich.
  * * *

     W dniach 1 i 2 listopada 2007 r. odbyła się piąta kwesta organizowana przez Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej na rzecz ratowania zabytków kamieniarskich. Kwestowali członkowie TPZK i uczniowie Zespołu Szkół w Kunowie. W roku 2003 z uzyskanych datków odnowiono nagrobek Franciszka Fornalskiego- ułana Księstwa Warszawskiego i uczestnika kampanii napoleońskiej, 2004 nagrobek Włodzimierza Czerwińskiego- burmistrza Kunowa, a suma zebrana w latach 2005 i 2006 pozwoliła odnowić figurę Św. Jana Nepomucena w Kunowie (przy moście w Kunowie). Z roku na rok datki są coraz większe i widać zainteresowanie zabytkami kamieniarskimi mieszkańców i gości odwiedzających cmentarz w Kunowie. Datki zebrane w tegorocznej kweście zostaną przeznaczone na renowację nagrobka księdza Jana Jopowicza z 1893 roku - proboszcza kunowskiego, prałata i dziekana Kolegiaty Opatowskiej.

     W 2007 staraniem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej cmentarz parafialny w Kunowie został wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie prawnej.

     Będziemy wdzięczni za każdą formę wsparcia działań TPZK i pomoc w ratowaniu zabytków.

     W czasie kwesty w 2007 r. zebrano rekordową sumę 2200,54 zł, o 400 zł więcej niż rok temu. Pieniądze te zostaną przeznaczone na renowację zabytkowych nagrobków. Bardzo serdecznie dziękujemy!


  Pomnik nagrobny x. J. Jopowicza z 1893 r.  * * *

  Podsumowanie roku 2007:

  Styczeń 2007 r. - kwiecień akcja przekazywania 1% dla TPZK. Suma wpłat wynosi:
  4 333,70 zł.
  Marzec - Wpisanie rzymskokatolickiego cmentarza parafialnego w Kunowie do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod numerem A.9
  2 sierpnia - powołanie zespołu zajmującego się zbieraniem środków i budową monumentu upamiętniającego powstanie miejscowości Kolonia Inwalidzka (kliknij TUTAJ aby dowiedzieć się więcej)
  Sierpień - wydanie 3 i 4 numeru publikacji Ziemia Kunowska
  1 i 2 listopada - Kwesta na renowację nagrobka księdza Jana Jopowicza z 1893 r.- proboszcza kunowskiego, prałata i dziekana Kolegiaty Opatowskiej. Zebrano kwotę: 2200,58 zł (kliknij TUTAJ aby zobaczyć szczegóły tyczące się naszych kwest).
  11 listopada - uroczyste odsłonięcie pomnika w Kolonii Inwalidzkiej (kliknij TUTAJ aby zobaczyć listę Darczyńców pomnika)
  Grudzień - podsumowanie VII konkursu plastycznego o tematyce bożonarodzeniowej pt. Polskie tradycje Bożonarodzeniowe skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kunów i gmin ościennych.
     Ponadto dzięki współpracy TPZK z Świętokrzyskim Bankiem Żywności Ostrowcu Świętokrzyskim w 2007 roku dostarczana była żywność dla najuboższej ludności gminy Kunów

  Odsłonięcie pomnika w Kolonii Inwalidzkiej 11 listopada 2007 r.

  * * *

  KALENDARIUM ZIEMI KUNOWSKIEJ 2007

  14.01.2007 r. Koncert Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie z udziałem władz samorządowych i mieszkańców gminy
  25.01.2007 r. - 16.02.2007r. Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Kunów
  04.02.2007 r. Wybory delegatów do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. W powiecie naszą gminę reprezentować będą Panie: Grażyna Smolińska i Izabela Surowiec
  27.03 2007 r. Uroczyste oddanie do użytku hali sportowej przy Gimnazjum w Kunowie
  03.05.2007 r. Gminne obchody 216 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka
  23.05.2007 r. Zalanie terenów południowej części Kunowa, głównie ulicy Kaznodziejskiej i Ogrodowej, na skutek gwałtownej ulewy, która nawiedziła naszą okolicę
  31.05.2007 r. Jubileusz 150 - lecia istnienia Publicznej Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Nietulisku Dużym
  04.06.2007 r. Wizyta wicepremiera Przemysława Gosiewskiego w Kunowie
  06.06.2007 r. Uroczystość patriotyczna w Kolonii Inwalidzkiej upamiętniająca 63 rocznicę bitwy pod Janikiem
  14.06.2007 r. Rozstrzygnięcie III edycji konkursu "Najpiękniejsza posesja w gminie"; pierwsze miejsce zajęli Państwo Renata i Jerzy Trojanowscy z Dołów Biskupich
  15.06.2007 r. - 17.06.2007 r. V Ogólnopolski Piknik Gombrowiczowski w Dołach Biskupich
  23.06.2007 r. Festyn w Dołach Biskupich pod hasłem "Kultywujemy tradycje naszych przodków - Noc Świętojańska", zorganizowany przez Stowarzyszenie "Nowa Szkoła"
  01.07.2007 r. Leśna Biesiada w Janiku zorganizowana przez Stowarzyszenie Ziemi Janickiej "Zgoda"
  08.07.2007 r. Uroczysta msza św. w Miłkowskiej Karczmie z okazji 64 rocznicy pacyfikacji mieszkańców tej miejscowości, zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Miłkowska Karczma i Kurzacze
  15.07.2007 r. - 04.08.2007 r. Plener rzeźbiarski w Nietulisku Dużym
  02.08.2007 r. Powiatowe Dożynki w Kunowie
  1.09.2008 r. Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce urodzin poety Mariana Ośniałowskiego. Uroczystość odbyła się w Parku dworskim w Chocimowie
  15.09.2007 r. Gminne zawody strażackie zorganizowane przez Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej
  16.09.2007 r. Święto pieczonego ziemniaka w Wymysłowie zorganizowane przez Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" i Radę Rodziców PSP w Wymysłowie
  29.09.2007 r. Bieg uliczny zorganizowany w ramach akcji "Cała Polska Biega" z udziałem uczniów i nauczycieli szkół z terenu gminy
  01.10.2007 r. Uroczyste przekazanie do odbioru technicznego zbiornika wodnego "Wióry"
  01.11.2007 r. - 02.11.2007 r. Kwesta członków TPZK na cmentarzu parafialnym w Kunowie  * * *

  2008

     W 2008 przekazano z 1 % podatku dochodowego na rzecz TPZK 5648,90 zł. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Niestety obecnie obowiązujące przepisy skarbowe nie pozwalają jak to było w latach poprzednich na druk danych darczyńców. Jak ważne i potrzebne są to dla stowarzyszenia fundusze niech świadczy fakt, że publikacja Ziemia Kunowska w całości została z nich sfinansowana, pozostałe fundusze zostaną przeznaczone na renowację nagrobka Jana Jopowicza z końca XIX w. i działalność statutową stowarzyszenia.

  Dziękujemy
  Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej
  Ida Nowakowska-Łapa

  * * *